1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu www.browarwolomin.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Adrian Marcin Budek PPUH „Recomp”, z siedzibą w miejscowości Stare Grabie, przy ul. Szosa Jadowska 182, 05-200 Stare Grabie (zwany dalej „Serwisem”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników serwisu www.browarwolomin.pl (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

2.GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ BROWAR WOŁOMIN

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej “administratorem”) użytkowników serwisu www.browarwolomin.pl jest Adrian Marcin Budek PPUH „Recomp”, z siedzibą w miejscowości Stare Grabie, przy ul. Szosa Jadowska 182, 05-200 Stare Grabie. Serwis przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (“RODO”)


Pliki COOKIES (ciasteczka) są przetwarzane przez serwis w ramach korzystania ze strony www.browarwolomin.pl


Dane osobowe użytkowników gromadzone i przetwarzane przez serwis w ramach formularza kontaktowego:

 • imię
 • adres e-mail

3.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki COOKIES przetwarzane są w następujących celach:

 • dostosowanie zawartości serwisu www.browarwolomin.pl do preferencji użytkownika
 • optymalizacja korzystania z serwisu www.browarwolomin.pl
 • tworzenie anonimowych statystyk
 • Polityka plików COOKIES znajduje się w dalszej części tego dokumentu

4.CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 • kontakt z firmą poprzez formularz kontaktowy

5.UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Serwis nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom i podmiotom trzecim za kilkoma wyjątkami:

 • na żądanie organów publicznych
 • na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa

Serwis może udostępniać dane statystyczne i zbiorcze, jednak te dane nie pozwalają zidentyfikować poszczególnych osób i nie są to dane osobowe.

6.UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym kopii tych danych
 • prawo do aktualizacji i sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli dane są już zbędne do celów dla jakich zostały zebrane
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
  • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
  • użytkownik lub pracownik, którego dane dotyczą, wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

7.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Firma przechowuje dane osobowe użytkowników przez czas niezbędny do realizacji celów w jakich dane zostały zebrane.

8.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Dane osobowe w firmie są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny. W firmie stosowane są odpowiednie środki bezpieczeństwa. Systemy teleinformatyczne są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem, sprzętem i certyfikatami bezpieczeństwa. Serwis www.browarwolomin.pl zabezpieczony jest certyfikatem SSL. Dostęp do danych mają tylko upoważnione przez administratora osoby.

9.ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Na terenie firmy administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

10.KONTAKT ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Uwagi, pytania i wnioski odnośnie zasad prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych klienta lub pracownika należy kierować pisemnie w siedzibie administratora tj.

ADRIAN MARCIN BUDEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „RECOMP”
Szosa Jadowska 182, 05-200 Stare Grabie
lub na adres e-mail:
biuro@browarwolomin.pl

 

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi
  RodzajOpis
  Niezbędnesą absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
  FunkcjonalneSą ważne dla działania serwisu:

   

  • służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,
  • służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,
  • służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.
  BiznesoweUmożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 2. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika
  RodzajOpis
  Cookies tymczasowe(session cookies)cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu
  Cookies stałe (persistent cookies)nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny
 3. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies
  RodzajOpis
  Cookies własne (first party cookies)cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
  Cookies zewnętrzne (third-party cookies)cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

  Uwaga: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

 4. Ze względu na cel jakiemu służą
  RodzajOpis
  Konfiguracji serwisuumożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
  Bezpieczeństwo i niezawodność serwisuumożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
  Uwierzytelnianieumożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
  Stan sesjiumożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
  Procesyumożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
  Reklamyumożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
  Lokalizacjaumożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
  Analizy i badania, audyt oglądalnościumożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 5. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
RodzajOpis
NieszkodliweObejmuje cookies:

 

 • niezbędne do poprawnego działania witryny
 • potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
Badającewykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.